Οι μαθητές του τομέα Ηλεκτρολογίας του ΕΠΑΛ Καστοριάς υλοποίησαν τη β? φάση του έργου που ξεκίνησε την προηγούμενη σχολική χρονιά και αφορούσε την απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος θέρμανσης του σχολείου. Στην παρούσα φάση ενεργοποιήθηκε σύστημα αντιστάθμισης της θέρμανσης το οποίο με την εγκατάσταση αισθητήρα ένδειξης στάθμης, μας ενημερώνει για την ακριβή ποσότητα πετρελαίου στη δεξαμενή.

Ο ολοκληρωμένος πλέον αυτοματισμός διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου και επιπλέον δυνατότητες απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου του συστήματος θέρμανσης.