Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτούν, κατασκεύασαν συσκευή μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας. Οι μετρήσεις γίνονται καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση :

http://lab19-epalkast.duckdns.org:3000

Στη διάρκεια του έτους θα προστεθούν και άλλοι αισθητήρες για τη μέτρηση ρύπων.