Τεχνικός οχημάτων

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτήριο

Βαθμός πτυχίου

1

8187

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

17,2

2

9885

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

13,5

 

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑΛ Καστοριάς (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00