Το επόμενο διάστημα το σχολείο μας θα προμηθευθεί έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή σοκολάτας ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε ένα σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή διάφορων ειδικοτήτων. Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής θα αναλάβουν την τρισδιάστατη απεικόνιση διάφορων αντικειμένων, χαρακτηριστικών της πόλης μας (π.χ καλύβα λιμναίου οικισμού, έναν δράκο). Στη συνέχεια τα τρισδιάστατα μοντέλα θα εκτυπώνονται με πρώτη ύλη τη σοκολάτα. Τα σοκολατάκια αυτά θα συσκευάζονται και οι μαθητές του τομέα Υγείας θα αναλάβουν τη διατροφική σήμανση των προϊόντων. Οι μαθητές του τομέα Διοίκησης θα αναλάβουν την προώθηση του προϊόντος το οποίο θα διανέμεται στην πόλη μας και τα έσοδα θα δίνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι συσκευασίες αυτές μπορούν επίσης να δίνονται και σε επίσημους επισκέπτες του δήμου μας.