?Ž?‘??€?Ž????„?Ž?­?Ž?»?Ž????ƒ?Ž???Ž?± ?Ž???Ž???Ž????Œ?Ž?½?Ž?±??‚ ?Ž?³?Ž???Ž?± ?Ž????€?Ž?±?Ž?» ?Ž???Ž?±??ƒ??„?Ž?????Ž???Ž?±??ƒΑγαπητοί γονείς και μαθητές,

ο  Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  θα    πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 9:00  π.μ.  στον προαύλειο χώρο του σχολείου. 

  Στη συνέχεια θα γίνει διανομή  βιβλίων στους μαθητές.

  Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του  σχολείου  στις  8.45  π.μ.   προκειμένου να γίνει       ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης  και λειτουργίας του σχολείου.

   

 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων σας εύχονται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.