Σας διαβιβάζουμε μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκου Φίλη για τους Πρόσφυγες.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναγνώσουν το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Download this file (ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 03_2016.doc)ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 03_2016.doc