Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας για τη φετινή χρονιά