Συνημμένα μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητείας για το έτος 2022-2023