Στο πλαίσιο του προγράμματος "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ" ολοκληρώθηκε η υποδράση "Αυτοματοποιημένη Γεωργία". Έτοιμο και το φωτοβολταϊκό σύστημα (από τους μαθητές) το οποίο θα τροφοδοτεί με ρεύμα το δίκτυο αισθητήρων του θερμοκηπίου.