Στο πλαίσιο του προγράμματος "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ" ολοκληρώθηκε η υποδράση "Επισκόπηση της Ελληνικής γλυπτικής από τους προϊστορικούς έως τους ελληνιστικούς χρόνους ". Το πρώτο μας δημιούργημα