Στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία , που πραγματοποιήθηκε  κατά το Σχ. έτος 2015-2016, παρουσιάζουμε την εργασία των μαθητών της Α΄τάξης (Τμήμα Α2)  με θέμα την Ενδοσχολική Βία και  τίτλο " Ποτέ ξανά θύμα!"