Μετά από ερωτήματα συναδέλφων που διδάσκουν τα μαθήματα του μηχανολογικού τομέα που εξετάζονται Πανελλαδικά και στα πλαίσια της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μου, θα ήθελα να τους πληροφορήσω για τον τρόπο εξέτασης  των μαθημάτων αυτών.  Στο ΦΕΚ 290/12-2-2016, άρθρο 5 και στη σελίδα 4203 (17/24) περιλαμβάνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού, αλλά και όλων των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

ΠΕ 17  Μηχανολόγων 
Τσιμπλιαράκης Ευστάθιος