?‘?€???„?­?»???ƒ???± ???????Œ?½?±?‚ ?³???± ?½???± ?±??‡?· ?ƒ?„?± ???€?±?»Στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). 

Α) Πρόγραμμα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), με προτεραιότητα στους μαθητές της Α΄ Τάξης, στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη, με σκοπό την βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών και την παιδαγωγική τους υποστήριξη.

 Το πρόγραμμα (ΕΕΔ) υλοποιείται σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. Στη συνδιδασκαλία μετέχουν ο Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής (ΣΜ) οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική Ομάδα και συνεργάζονται με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνδιδασκαλίας, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών και τη διαμόρφωση βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα.

 

Β) Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με την πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων. Ο Ψυχολόγος που απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» παρέχει ψυχολογική υποστήριξη κυρίως στους μαθητές της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. ανταποκρινόμενος παράλληλα και στα αιτήματα των μαθητών άλλων τάξεων, συνεργάζεται με το Σύλλογο Διδασκόντων, ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς, σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία.