Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τη Δομή Εκπαίδευσης Προσφύγων που σύμφωνα με το υπουργείο θα λειτουργήσει στο ΕΠΑΛ και η έλλειψη σωστής ενημέρωσης  οδηγεί σε παραπληροφόρηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Οι Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων λειτουργούν είτε εντός των κέντρων φιλοξενίας είτε εντός των σχολικών μονάδων κατά το απογευματινό πρόγραμμα, ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Στο πλαίσιο αυτό στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (άρθρο 38 του Ν. 4415/2016, Α? 159) εφαρμόζεται εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι (20) ωρών (τέσσερις ώρες ημερησίως) που θα καλύπτει τη διδασκαλία της ελληνικής, των μαθηματικών, των αγγλικών και των ΤΠΕ, ενώ περιλαμβάνονται καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. ..