Οι μαθητές της Β? τάξης του τομέα Πληροφορικής πραγματοποίησαν την πρώτη από μια σειρά επισκέψεων στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου, στο studio WEBTV του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καστοριάς.

Την ενημέρωση και παρουσίαση για τις διαθέσιμες τεχνολογίες του εργαστηρίου (τρισδιάστατη σάρωση- εκτύπωση-βιντεοσκόπηση, τρισδιάστατος μοντελισμός και καταγραφή κίνησης) ,πραγματοποίησε ο υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ               κ. Αθανάσιος Ευαγγέλου τον οποίο και ευχαριστούμε.  Στις επόμενες συναντήσεις οι μαθητές μας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες αυτές και το έργο που θα παραχθεί θα είναι δημόσια διαθέσιμο.

 

       Φωτογραφία του Σάκης Ευαγγέλου.Φωτογραφία του Σάκης Ευαγγέλου.

   Φωτογραφία του Σάκης Ευαγγέλου.