Αποτέλεσμα εικόνας για tablet

Στην κλήρωση που έγινε για το tablet, o τυχερός αριθμός είναι    023. Ο κάτοχος να περάσει να παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί η κλήρωση θα επαναληφθεί σε ένα (1) μήνα.