Μόρια βαθμού πτυχίου (παρ. 1)

Μόρια έτους γέννησης (παρ. 2)

Μόρια λόγω εγγύτητας της ημερομηνίας κατάθεσης αίτησης (παρ. 3)

Μόρια μόνο για όσους υπέβαλαν αίτηση ΚΑΙ το 2020-21 (παρ. 7)

Σύνολο μορίων

 

1

Μαυρατζάς

Ελευθέριος

174000

4000

3000

11000

192000

 

2

Μασμανίδης

Αλέξανδρος

179000

4000

3000

0

186000

 

3

Μάνθος

Θωμάς

168000

4000

3000

0

175000

 

4

Μπαλιάκας

Ιωάννης

165000

4000

3000

0

172000

 

5

Φίλιος

Δημήτριος

164000

4000

3000

0

171000

Δεσμευμένη θέση

 

Οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήματος e-mathiteiaαπό την Παρασκευή 5-11-2021 έως Δευτέρα 8-11-2021.