Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας, λόγω της πρότερης εμπειρίας και της ενεργούς συμμετοχής μας στο έργο OSOS (Open Schools for Open Societies), επιλέχθηκε να συμμετάσχει  στο έργο  Reflecting for Change (abbr. R4C), το οποίο και αποτελεί τη συνέχεια του Έργου OSOS.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός μοντέλου καινοτομίας για τα σχολεία ως οργανισμούς μάθησης. Στο έργο αυτό, θα επιλεγούν να συμμετάσχουν, από το σχολικό έτος 2020-2021, 300 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 300 διευθυντές, 1.500 εκπαιδευτικούς και 15.000 μαθητές/μαθήτριες, από τρεις χώρες και συγκεκριμένα: την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, λόγω της καίριας και αποτελεσματικής συμμετοχής τους στο συναφές έργο OSOS.