Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο του σχολείου τις ημέρες των εξετάσεων στις 7.45 π.μ.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας. Το ατομικό δελτίο υποψηφίου θα δοθεί στους μαθητές την 1η μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Καστοριάς που μετακινούνται με ΚΤΕΛ, θα πρέπει να βρίσκονται στη στάση μισή ώρα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα του δρομολογίου, ώστε να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου (7.45 π.μ.).

Όσοι μαθητές μετακινούνται με αστικό, θα πρέπει να είναι στη στάση 10' λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα του δρομολογίου, προκειμένου να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου.