Οι νέες ειδικότητες εμφανίζονται με έντονη γραφή

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Οχημάτων

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Βοηθός Φαρμακείου

Αισθητικής Τέχνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης