Από Δευτέρα θα ισχύει για όλες τις τάξεις το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου ξεκινώντας από τις 9:30 ? 13:30 με 5λεπτα διαλείμματα.
 
1η 9:30-10:00
2η 10:05-10:35
3η 10:40-11:10
4η 11:15-11:45
5η 11:50-12:20
6η 12:25-12:55
7η 13:00-13:30
 
Παράλληλα τα απογευματινά μαθήματα μπορεί να συνεχίζονται μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες