Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών που οργάνωσε το Εργαστηριακό Κέντρο με το ΕΠΑΛ Καστοριάς κατά την περσινή χρονιά έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης. Ως αποτέλεσμα είχαμε την προώθηση λειτουργικού εξοπλισμού σε σχολεία, δημόσιους οργανισμούς ,μαθητές και την ανακύκλωση των υπόλοιπων υλικών, καλλιεργώντας στους μαθητές οικολογική συνείδηση και βελτιώνοντας το γνωστικό τους επίπεδο μέσα από την πρακτική εφαρμογή. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συλλογή παλιών ηλεκτρονικών συσκευών και τη φετινή χρονιά από Δευτέρα 25/2/2019