ΤΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 120 ΣΧΟΛΕΙΑ (49 ΔΗΜΟΤΙΚΑ,30 ΓΥΜΝΑΣΙΑ, 19 ΓΕΛ,10 ΕΠΑΛ,12 ΕΕΕΚ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ OSOS.

Το ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies ? ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Ένα «Ανοιχτό σχολείο» το οποίο αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.