Για τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ Καστοριάς και ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, προσφέρει στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε αντικείμενα του τομέα τους - με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη - να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. To τρέχον σχολικό έτος, από 9 έως 24 Μαρτίου, οι μαθητές των δύο σχολείων, θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, ρομποτικής, 3D printing και 3D modeling, στη Βαρκελώνη.

 

?¦?‰?„???³??±?†???± ?„???… ?‡????ƒ?„?· Erasmus+ ?•? ?‘?› ?š?±?ƒ?„??????¬?‚ & ?•? ?‘?› ?†??³???…?‚ ?Ÿ????ƒ?„???????.?¦?‰?„???³??±?†???± ?„???… ?‡????ƒ?„?· Erasmus+ ?•? ?‘?› ?š?±?ƒ?„??????¬?‚ & ?•? ?‘?› ?†??³???…?‚ ?Ÿ????ƒ?„???????.?¦?‰?„???³??±?†???± ?„???… ?‡????ƒ?„?· Erasmus+ ?•? ?‘?› ?š?±?ƒ?„??????¬?‚ & ?•? ?‘?› ?†??³???…?‚ ?Ÿ????ƒ?„???????.   ?¦?‰?„???³??±?†???± ?„???… ??????Œ?»?±?‚ ?£?„????³???Œ?€???…?»???‚.?¦?‰?„???³??±?†???± ?„???… ??????Œ?»?±?‚ ?£?„????³???Œ?€???…?»???‚.