Οι μαθητές του Μηχανολογικού τομέα έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις επισκεύασαν ένα παλιό κλιματιστικό και το τοποθέτησαν σε χώρο του σχολείο.