Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Καστοριάς θα έχουν την φετινή χρονιά την μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CRISS. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του Horizon 2020 και θα επιτρέπει την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από διεπιστημονικά σενάρια ενσωματωμένα στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και με κορμό το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας (Digital Competence) από 15 φορείς (Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Οργανισμούς) όπως ακριβώς γίνεται και στις ξένες γλώσσες-επίπεδα (Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2.). Το πρόσφατο πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp 2.1), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ότι η ψηφιακή ικανότητα των μαθητών είναι μία από τις 8 βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει κάθε νέος πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της επιτροπής το 90% των εργασιών το 2020 θα απαιτούν ιδιαίτερες ψηφιακές ικανότητες και θα υπάρξουν τουλάχιστον 1.000.000 κενές θέσεις αν δεν εκπαιδευτούν οι μαθητές σε αυτές τις δεξιότητες. Αρκετές χώρες στην Ευρώπη προωθούν την ενσωμάτωση αυτών των συγκεκριμένων ψηφιακών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών τους έτσι ώστε να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σε νεότερο δελτίο τύπου.