ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2522 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,5
2 3518 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,3
3 5068 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 20
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ          
  2861 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,2
  2909 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,7
  3291 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14
  3499 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 3761 2005 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 18,5
2 5092 2003 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 14,8
3 4936 2002 Παλαιού Τύπου ΕΠΑΛ άνω των 25 19,3
4 4948 2001 Παλαιού Τύπου ΕΠΑΛ άνω των 25 12,8
5 3533 1987 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 12,3