Εκτύπωση 

Με μεγάλη χαρά, σας ανακοινώνουμε ότι το ΙΚΥ ( Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) απένειμε στο σχολείο μας τη Διαπίστευση ERASMUS η οποία αναφέρεται στην προγραμματική περίοδο 2021−2027 (ισχύς μέχρι 31-12-2027) και είναι απαραίτητη για να μπορεί ένας φορέας να υλοποιεί δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της Νεολαίας με τρόπο συστηματικό. Συγκεκριμένα:

Η Διαπίστευση απονέμεται με βάση την επίδοση στο κριτήριο της συνάφειας και στις επιμέρους πτυχές του σχεδίου Erasmus που υποβάλαμε, ήτοι τους στόχους, τις δραστηριότητες και τη διαχείριση. Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσαμε είναι 92/100.

Οι στόχοι της Διαπίστευσης ERASMUS είναι: